Female Self-Made Tech Billionaires

Wang Laichun
 1. Wang Laichun — $12B, Luxshare
 2. Zhou Qunfei — $12B, Lens Technology
 3. Zhang Fangqin — $7B, Lingyi
 4. Judith Faulkner — $6B, Epic Systems
 5. Meg Whitman — $5B, Hewlett Packard
 6. Thai Lee — $4B, SHI International
 7. Sheryl Sandberg — $2B, Facebook
 8. Jayshree Ullal — $2B, Arista
 9. Jane Yan — $2B, Venustech
 10. Safra Catz — $2B, Oracle
 11. Weili Dai — $2B, Marvell
 12. Radha Vembu — $2B, Zoho
 13. Qiu Minxiu — $1B, Jingsheng
 14. Peng Lei — $1B, Alibaba
 15. Liang Qin — $1B, Yangjie
 16. Whitney Wolfe Herd — $1B, Bumble
 17. He Qiongjiu — $1B, Hithink
 18. Dai Shan — $1B, Alibaba
 19. Neerja Sethi — $1B, Syntel
 20. Tong Wenhong — $1B, Alibaba